"Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"

 

Projekt skierowany do osób bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) z województwa zachodniopomorskiego zamieszkałych na terenie powiatów kołobrzeskiego, koszalińskiego, świdwińskiego i białogardzkiego oraz miasta Koszalin. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zameldowane w innych niż wymienione powiaty, zgodnie z Art. 25 Kodeksu Cywilnego, który mówi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

W ramach projektu oferujemy:

 • bezpłatny serwis kawowy oraz lunch,
 • bezpłatne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleń,
 • bezpłatny dojazd na szkolenia oraz działania aktywizująco - motywujące (refundacja kosztów dojazdu),
 • wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie staży,
 • gwarantowane zatrudnienie dla części uczestników projektu z wynagrodzeniem dotowanym przez Unię Europejską (subsydiowane zatrudnienie),
 • poradnictwo psychologiczno - aktywizujące,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • gwarantowany 3-miesięczny staż zawodowy dający możliwość wykazania doświadczenia zawodowego u przyszłych pracodawców,
 • praktyczny kurs języka niemieckiego,
 • kurs komputerowy,
 • kurs wizażu,
 • bezpłatna dobrowolna wizyta w gabinecie stylizacji włosów,
 • bezpłatna dobrowolna wizyta diagnostyczna w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym oraz dla wybranych uczestników częściowe leczenie stomatologiczne,
 • świadectwo/certyfikat.

 

 

Procedura rekrutacji obejmuje wypełnienie i złożenie przez kandydata kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w Biurze Projektu oraz do pobrania w zakładce "Dokumenty".

 

Kandydaci mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu Projektodawcy osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (zeskanowane dokumenty, pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia zamknięcia terminu rekrutacji).

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego